AUGSTAS KLASES SPORTISTU SAGATAVOŠANAS CENTRS (AKSSC)

Visi kopa samaz2

Kopš 2015.gada 1.septembra ar Latvijas Nacionālā sporta padomes un  Izglītības un zinātnes ministrijas  atbalstu  VBSS tika uzsākta augstas klases sportistu sagatavošanas centra (AKSSC) izveide. Augstas klases sportistu sagatavošanas centri Latvijā tiek veidoti vietās, kur jau pastāv moderna un prasībām atbilstošas sporta bāzes, profesionāli treneri, kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas un nodrošināti labi sadzīves apstākļi, kā arī pieejami medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumi. Šādos centros tiek sagatavoti augstas klases jaunie Latvijas sportisti, kuri veiksmīgi konkurē ar citu valstu sportistiem.

Valmieras AKSSC  iekļauti trīs sporta veidi – BMX, peldēšana, vieglatlētika, kopā  14 sportistu un 3 treneru sastāvā :

Sportistu sagatavošanas centru izveides mērķis:

Sagatavot starptautiski konkurētspējīgus augstas klases sportistus olimpiskajos sporta veidos, lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā.

Sportistu sagatavošanas centru uzdevumi:

  1. radīt priekšnoteikumus Olimpisko spēļu 1.–6.vietu ieguvēju, kā arī pasaules un Eiropas čempionātu pieaugušajiem 1.–3.vietu ieguvēju sagatavošanai individuālajos sporta veidos, kā arī komandu sporta spēļu nacionālo izlašu dalībai Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātu finālturnīros, tādejādi veicinot izcilību sportā;

  2. nodrošināt kvalitatīvu vidi un mācību – treniņu apstākļus jauno augstas klases sportistu sagatavošanai;

  3. pilnveidot augstas klases sportistu sagatavošanas sistēmu, sekmējot sportistu izaugsmi;

  4. efektīvi izmantot sportistu resursus un izveidoto sporta infrastruktūru.

 

VIEGLATLĒTIKA

Ligas soprtisti 161 Edit Ligas soprtisti 186 Edit Ligas soprtisti 172 Edit Ligas soprtisti 152 Edit

 

PELDĒŠANA

                                                                Inta Andrejānova

TRENERE - PELDĒŠANA

Ligas soprtisti 37 Edit 2 Ligas soprtisti 89 Edit 2  BMX

Ligas soprtisti 123 Edit Ligas soprtisti 58 Edit 2 Ligas soprtisti 126 Edit

Ligas soprtisti 133 Edit Ligas soprtisti 131 Edit Meitenes sportisti 46 Edit

 

Strazdins 11 Edit Ligas soprtisti 138 Edit Meitenes sportisti 27 Edit

Drukāt   E-pasta adrese