Par VBSS

VBSS savu darbību uzsāka 1961.gada 1.septembrī, kur pirmie sporta veidi bija vingrošana, futbols un basketbols. Gadu gaitā ir mainījušās sporta veidu programmas. 2005./2006.mācību gadā tiek atvērta jauna nodaļa - hokejs. Savukārt 2010./2011.mācību gadā papildus jau esošām sešām profesionālās ievirzes izglītības programmām VBSS sāka īstenot vēl piecas interešu izglītības sporta programmas, kuras iepriekš ilgstoši un sekmīgi darbojušās Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda”. 

Ar 2013./2014.mācību gadu VBSS uzsāk realizēt sporta interešu izglītības programmas „Volejbols” un „BMX”, savukārt jau 2014. gadā interešu izglītības programmas “Florbols” un “BMX” tiek akreditētas kā profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

Kopš 2015.gada 1.septembra ar Latvijas Nacionālās sporta padomes un  Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu  VBSS tiek uzsākta augstas klases sportistu sagatavošanas centra (turpmāk - AKSSC) izveide. Šāda veida projekts sākotnēji tiek realizēts divās pilsētās - Valmierā un Ventspilī. Valmieras AKSSC  iekļauti trīs sporta veidi - BMX, peldēšana, vieglatlētika,kopā  14 sportisti un 3 treneri. AKSSC mērķis ir sagatavot starptautiski konkurētspējīgus augstas klases sportistus olimpiskajos sporta veidos, lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā. 

2018.gadā VBSS darbību uzsāk jauna interešu izglītības programma “Triatlons”. Šis sporta veids pēdējos gados ir kļuvis populārs un Valmierā ir pateicīga sporta infrastruktūra, lai programmu īstenotu. 

2019./2020.mācību gadā Skolā mācības profesionālās ievirzes programmās uzsāka 1098 audzēkņi 88 grupās, astoņos sporta veidos.

2019./2020.m.g. Skolā mācības uzsāka arī 189 audzēkņi 16 interešu izglītības grupās sešos sporta veidos un Augstas klases sportistu sagatavošanas centrā (AKSSC) 14 audzēkņi 3 sporta veidos.

VBSS ir atbildīga arī par Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sporta spēļu organizēšanu, kas ir viens no visaptverošākajiem pasākumiem skolu sporta dzīvē. Katru mācību gadu, pamatojoties uz izstrādātu sacensību nolikumu, tiek organizētas sacensības dažādos sporta veidos, kur labākās vispārizglītojošās skolas dodas tālāk uz Vidzemes novada un valsts mēroga sacensībām. 

Viena no labākajām Latvijas  sporta izglītības iestādēm, kas īsteno  profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas, kā arī pilda augstas klases sportistu centra sagatavošanas funkcijas. Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizētājs Valmierā, iesaistot piedāvātajās programmās arvien vairāk bērnu un jauniešu.

Labākie programmu audzēkņi ir Latvijas izlases sastāvu dalībnieki, kas pārstāv valsti starptautiska mēroga sacensībās un sasniedz atzīstamus rezultātus Eiropas un pasaules līmeņa arēnās.

Pilnveidot izglītības saturu un kvalitāti, saglabājot programmu īstenošanas pamatprincipus, tādējādi kļūstot par efektīvu un mūsdienīgu izglītības iestādi, kur profesionālu pedagogu vadībā iespējams apgūt daudzveidīgas sporta programmas.

Caur fiziskām aktivitātēm jaunos sportistus audzināt kā personības, kuras spēj būt mērķtiecīgas, atbildīgas, drosmīgas pieņemt patstāvīgus lēmumus, ievērot godīgas cīņas principus, uzņemties atbildību un pielietot iegūtās zināšanas  turpmākajā tālākizglītības ieguves procesā.

2003.- pašreiz Līga Dzene

1997.-2003.g. Ilze Butina 

1987.-1997.g. Gunārs Krūmiņš 

1964.-1987.g. Valentīns Štolcers 

1961.-1964.g Ēriks Roštoks